ремонти софия

До юли догодина тръбите в посока Варна ще бъдят затворени и цялото движение ще бъде поето от платната в посока София. След. Уеб Позиция на Топлофикация София в отговор на сигнал за проблем с топлата вода в болница МБАЛ „Царица Йоана – ИСУЛ“. Към днешна дата в Топлофикация София не са постъпвали сигнали от болница. … Продължение